Privacybeleid

Balletschool Joanna van der Pijl, gevestigd aan Tarwekamp 15, 2592 XG, Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.balletschooldenhaag.com
Joanna van der Pijl
Kornalijnhorst 151
2592 HV Den Haag 
+31 6 16 30 85 07

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Balletschool Joanna van der Pijl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Verwerking gegevens

Balletschool Joanna van der Pijl verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling 
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
 • Ouders van kinderen die bij ons les volgen moeten wij kunnen bellen in geval van nood.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Balletschool Joanna van der Pijl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We bewaren de gegevens van gastdocenten en/of oud-studenten 10 jaar, voor het doel van de gegevensverwerking, het optimaliseren van een betere administratieve verwerking en vanwege de fiscale bewaarplicht, denk daarbij aan bewaren van de in- en verkoopadministratie en de loonadministratie

Inzage en Wijzigen van je gegevens
Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen. Als je wilt weten welke persoonsgegevens de Balletschool verwerkt, kan je een schriftelijk inzageverzoek doen. De Balletschool behandelt je verzoek binnen 4 weken.

Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kan je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Voor vragen over inzage, corrigeren of verwijderen van persoonsgegevens kan je contact opnemen met ons via de telefoon: 06-16 30 85 07 of per e-mail: joannavanderpijl@gmail.com.

Cookies die wij gebruiken

Balletschool Joanna van der Pijl gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.
Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via joannavanderpijl@gmail.com of bel met 06-16 30 85 07
Wij zullen onze benadeelde klanten informeren wanneer zich een situatie voordoet waarin door een beveiligingslek persoonsgegevens onbedoeld openbaar worden gemaakt.

Vragen of opmerkingen

Heb je vragen of opmerkingen over ons privacy beleid? Neem contact met ons op via 06-16 30 85 07 of joannavanderpijl@gmail.com
Voor meer informatie of klachten over privacy, kan je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens:  www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Balletschool Joanna van der Pijl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website.